Vanliga frågor och svar

Fråga: Jag har SLE och Sjögrens syndrom och är trött och andfådd. Kan jag ha PAH?

Svar: Bästa L, Det är fullt möjligt att det är PAH du lider av. Det är visserlig...

Läs mer

Fråga: Kan barn i 12-års ålder drabbas av PAH?

Svar: Bästa S! Ja - PAH kan debutera under barnaåren - men det är mycket ovanlig...

Läs mer

Fråga: Medför PAH att man inte bör skaffa barn

Svar: Hej! Dina frågor är korta men väsentliga! PAH innebär att den högra hjä...

Läs mer

Fråga: Jag är trött och andfådd samt har Raynauds fenomen. Kan det vara PAH?

Svar: Hej A! Jag vet inte hur gammal du är men du är i en ålder man spelar fotb...

Läs mer

Fråga: Jag är andfådd och hade förhöjt tryck på Ultraljudet. Kan det vara PAH?

Svar: Hej L! Du undrar om du kan ha PAH. Jag tror inte det, men det är omöjligt ...

Läs mer

Fråga: Kan bantningsläkemedel leda till PAH?

Svar: Bästa I! Det är bra att din läkare har tagit ett ekg, en lungröntgen och ...

Läs mer

Fråga: Jag har fått sämre kondition och astmaläkemedel hjälper inte. Är det hjärta eller lungor det är fel på?

Svar: Hej V! Det här kan både handla om hjärtat och om lungorna! Jag tycker att ...

Läs mer

Fråga: Jag orkar inte längre promenader och hjärtat får arbeta hårt även i viloläge. Är sjukdomsförloppet i PAH långsamt som i mitt fall?

Svar: Bästa A! Ja - det är möjligt att du har PAH, men det finns väldigt mycket ...

Läs mer

Fråga: Jag undrar om förhöjt tryck i lilla kretsloppet kan orsakas av virus eller om det alltid är någon mer "allvarlig" orsak som ligger bakom.

Svar: Hej U! Din fråga är mycket insiktsfull och befogad - men den är svår att s...

Läs mer

Fråga: Jag blev andfådd i somras och fick antibiotika mot infektion. Astmamediciner fungerar inte. Gångsträckan är nu kort. Bör jag utredas på sjukhus?

Svar: Bästa E, Om du är andfådd men både spirometri och skiktröntgen är normala ...

Läs mer

Fråga: Hur kan jag få veta om jag har PAH. Jag är sedan 5 år alltid trött och jag blir lätt andfådd. Jag har B12 brist.

Svar: Bästa B, Trötthet och andnöd är två vanliga symtom som ofta förekommer ant...

Läs mer

Fråga: Min mor har fått diagnosen sklerodermi. Jag själv har pulmonell hypertension och undrar om det finns någon koppling mellan sjukdomarna?

Svar: Bästa A, Om din mor har sklerodermi och du har pulmonell hypertension tyck...

Läs mer

Fråga: Vem riskerar att drabbas av PAH?

Svar: PAH är en okänd, relativt ovanlig och allvarlig sjukdom. I de allra flesta f...

Läs mer

Fråga: Varför är det viktigt att PAH-diagnosen ställs tidigt?

Svar: Den som kommer till läkare och får sjukdomen konstaterad tidigt har möjlighe...

Läs mer

Fråga: Hur vet man att man har PAH?

Svar: De typiska sjukdomstecknen hos personer som drabbas av PAH är trötthet och ö...

Läs mer

Fråga: Vad gör jag om jag misstänker att jag har PAH?

Svar: Om du utan annan förklaring upplever ökad trötthet och har lättare än tidiga...

Läs mer

Fråga: Hur går utredningen till för att konstatera PAH?

Svar: Utredningen handlar om att utesluta andra orsaker till symtomen. Förutom din...

Läs mer

Fråga: Varför räknas PAH som en okänd sjukdom?

Svar: Kunskaperna om PAH och därmed möjligheterna att behandla sjukdomen har ökat ...

Läs mer

Fråga: Hur ovanligt är PAH?

Svar: Högt blodtryck är vanligt. Högt blodtryck i lungornas blodkärl är ovanligt -...

Läs mer

Fråga: Vilken behandling får patienter med PAH?

Svar: Sjukdomen kan inte botas, men det finns behandling som kan bromsa utveckling...

Läs mer

Fråga: Hur kan jag få kontakt med andra som har PAH?

Svar: Det finns två patientföreningar där personer som har PAH kan bli medlemmar. ...

Läs mer

Bindvävssjukdom

Bindväv är en elastisk vävnad som håller samman många av kroppens vävnader och organ och bindvävsjukdomar kännetecknas av nedbrytande och andra sjukliga förändringar i kollagen och övriga beståndsdelar i bindväven.

Vid reumatiska sjukdomar som t.ex. sklerodermi (systemisk skleros) kan bl.a. inflammation leda till skador på bindvävsstrukturer framför allt inom rörelseapparaten. Behandlingen av bindvävssjukdomar består av inflammationsdämpande och immunmodulerande läkemedel och även specifik immunterapi.

Bindvävssjukdomar kan vara reumatiska till sin karaktär, som t.ex. sklerodermi, och i vissa fall utvecklar patienter med den formen av bindvävssjukdomar PAH, pulmonell arteriell hypertension.

Pulmonell arteriell hypertension (PAH)

Pulmonell arteriell hypertension (PAH) är för de flesta en relativt okänd sjukdom som klassas som allvarlig. PAH innebär att lungornas blodkärl blir för trånga. Följden blir att blodtrycket i lungorna blir onormalt högt. Hjärtat måste då arbeta allt hårdare och tar skada på sikt.

I de allra flesta fall uppstår PAH som en följd av någon annan sjukdom, till exempel de reumatiska sjukdomarna sklerodermi och SLE. Även patienter med medfödda hjärtfel har en ökad risk att drabbas av PAH. Ibland uppkommer sjukdomen utan känd orsak.

Sjukdomen kan inte botas, men det finns behandling som kan bromsa utvecklingen, förbättra livskvaliteten och förlänga livet.