Vanliga frågor och svar

Fråga: Jag har SLE och Sjögrens syndrom och är trött och andfådd. Kan jag ha PAH?

Svar: Bästa L, Det är fullt möjligt att det är PAH du lider av. Det är visserlig...

Läs mer

Fråga: Kan barn i 12-års ålder drabbas av PAH?

Svar: Bästa S! Ja - PAH kan debutera under barnaåren - men det är mycket ovanlig...

Läs mer

Fråga: Medför PAH att man inte bör skaffa barn

Svar: Hej! Dina frågor är korta men väsentliga! PAH innebär att den högra hjä...

Läs mer

Fråga: Jag är trött och andfådd samt har Raynauds fenomen. Kan det vara PAH?

Svar: Hej A! Jag vet inte hur gammal du är men du är i en ålder man spelar fotb...

Läs mer

Fråga: Jag är andfådd och hade förhöjt tryck på Ultraljudet. Kan det vara PAH?

Svar: Hej L! Du undrar om du kan ha PAH. Jag tror inte det, men det är omöjligt ...

Läs mer

Fråga: Kan bantningsläkemedel leda till PAH?

Svar: Bästa I! Det är bra att din läkare har tagit ett ekg, en lungröntgen och ...

Läs mer

Fråga: Jag har fått sämre kondition och astmaläkemedel hjälper inte. Är det hjärta eller lungor det är fel på?

Svar: Hej V! Det här kan både handla om hjärtat och om lungorna! Jag tycker att ...

Läs mer

Fråga: Jag orkar inte längre promenader och hjärtat får arbeta hårt även i viloläge. Är sjukdomsförloppet i PAH långsamt som i mitt fall?

Svar: Bästa A! Ja - det är möjligt att du har PAH, men det finns väldigt mycket ...

Läs mer

Fråga: Jag undrar om förhöjt tryck i lilla kretsloppet kan orsakas av virus eller om det alltid är någon mer "allvarlig" orsak som ligger bakom.

Svar: Hej U! Din fråga är mycket insiktsfull och befogad - men den är svår att s...

Läs mer

Fråga: Jag blev andfådd i somras och fick antibiotika mot infektion. Astmamediciner fungerar inte. Gångsträckan är nu kort. Bör jag utredas på sjukhus?

Svar: Bästa E, Om du är andfådd men både spirometri och skiktröntgen är normala ...

Läs mer

Fråga: Hur kan jag få veta om jag har PAH. Jag är sedan 5 år alltid trött och jag blir lätt andfådd. Jag har B12 brist.

Svar: Bästa B, Trötthet och andnöd är två vanliga symtom som ofta förekommer ant...

Läs mer

Fråga: Min mor har fått diagnosen sklerodermi. Jag själv har pulmonell hypertension och undrar om det finns någon koppling mellan sjukdomarna?

Svar: Bästa A, Om din mor har sklerodermi och du har pulmonell hypertension tyck...

Läs mer

Fråga: Vem riskerar att drabbas av PAH?

Svar: PAH är en okänd, relativt ovanlig och allvarlig sjukdom. I de allra flesta f...

Läs mer

Fråga: Varför är det viktigt att PAH-diagnosen ställs tidigt?

Svar: Den som kommer till läkare och får sjukdomen konstaterad tidigt har möjlighe...

Läs mer

Fråga: Hur vet man att man har PAH?

Svar: De typiska sjukdomstecknen hos personer som drabbas av PAH är trötthet och ö...

Läs mer

Fråga: Vad gör jag om jag misstänker att jag har PAH?

Svar: Om du utan annan förklaring upplever ökad trötthet och har lättare än tidiga...

Läs mer

Fråga: Hur går utredningen till för att konstatera PAH?

Svar: Utredningen handlar om att utesluta andra orsaker till symtomen. Förutom din...

Läs mer

Fråga: Varför räknas PAH som en okänd sjukdom?

Svar: Kunskaperna om PAH och därmed möjligheterna att behandla sjukdomen har ökat ...

Läs mer

Fråga: Hur ovanligt är PAH?

Svar: Högt blodtryck är vanligt. Högt blodtryck i lungornas blodkärl är ovanligt -...

Läs mer

Fråga: Vilken behandling får patienter med PAH?

Svar: Sjukdomen kan inte botas, men det finns behandling som kan bromsa utveckling...

Läs mer

Fråga: Hur kan jag få kontakt med andra som har PAH?

Svar: Det finns två patientföreningar där personer som har PAH kan bli medlemmar. ...

Läs mer

Reumatiska sjukdomar

Reumatiska sjukdomar kan ge en rad besvärande symtom som feber, trötthet, nedsatt aptit med viktnedgång, svår värk och funktionsnedsättning. Symtomen skiljer sig något åt beroende på vilken reumatism det är fråga om, exempelvis artrit, psoriasisartrit eller ledgångsreumatism.

Det är viktigt att lystra till symtomen, då obehandlad sjukdom kan leda till onödigt lidande och i längden bestående skador på organ eller skelett, beroende på typ av reumatisk sjukdom.

Gemensamt för reumatiska sjukdomar är att det rör sig om inflammatoriska, autoimmuna sjukdomar. Med det menas att kroppens eget immunförsvar reagerar mot den egna vävnaden på liknande sätt som det annars angriper exempelvis virus. Inflammationerna kan sätta sig i olika delar av kroppen, till och med blodkärlen, även om reumatiska sjukdomar oftast associeras till inflammationer i lederna.

När det gäller sklerodermi är det viktigt med regelbundna kontroller för att avgöra om patienten utvecklar pulmonell arteriell hypertension (PAH).

Pulmonell arteriell hypertension (PAH)

Pulmonell arteriell hypertension (PAH) är en okänd, relativt ovanlig och allvarlig sjukdom som innebär att lungornas blodkärl blir för trånga. Följden blir att blodtrycket i lungorna blir onormalt högt, eftersom samma volym blod försöker pressa sig fram genom allt trängre kärl. Hjärtat måste då arbeta allt hårdare och tar skada på sikt.

I de allra flesta fall uppstår PAH som en följd av någon annan sjukdom, t.ex. bindvävssjukdomar (sklerodermi, MCTD och SLE). Även patienter med vissa medfödda hjärtfel har en ökad risk att drabbas av PAH. Ibland uppkommer sjukdomen till synes av sig själv - man har då inte ännu hittat orsaken till varför den uppstår.

Sjukdomen kan inte botas, men det finns behandling som kan bromsa utvecklingen, förbättra livskvaliteten och förlänga livet.