Vanliga frågor och svar

Fråga: Jag har SLE och Sjögrens syndrom och är trött och andfådd. Kan jag ha PAH?

Svar: Bästa L, Det är fullt möjligt att det är PAH du lider av. Det är visserlig...

Läs mer

Fråga: Kan barn i 12-års ålder drabbas av PAH?

Svar: Bästa S! Ja - PAH kan debutera under barnaåren - men det är mycket ovanlig...

Läs mer

Fråga: Medför PAH att man inte bör skaffa barn

Svar: Hej! Dina frågor är korta men väsentliga! PAH innebär att den högra hjä...

Läs mer

Fråga: Jag är trött och andfådd samt har Raynauds fenomen. Kan det vara PAH?

Svar: Hej A! Jag vet inte hur gammal du är men du är i en ålder man spelar fotb...

Läs mer

Fråga: Jag är andfådd och hade förhöjt tryck på Ultraljudet. Kan det vara PAH?

Svar: Hej L! Du undrar om du kan ha PAH. Jag tror inte det, men det är omöjligt ...

Läs mer

Fråga: Kan bantningsläkemedel leda till PAH?

Svar: Bästa I! Det är bra att din läkare har tagit ett ekg, en lungröntgen och ...

Läs mer

Fråga: Jag har fått sämre kondition och astmaläkemedel hjälper inte. Är det hjärta eller lungor det är fel på?

Svar: Hej V! Det här kan både handla om hjärtat och om lungorna! Jag tycker att ...

Läs mer

Fråga: Jag orkar inte längre promenader och hjärtat får arbeta hårt även i viloläge. Är sjukdomsförloppet i PAH långsamt som i mitt fall?

Svar: Bästa A! Ja - det är möjligt att du har PAH, men det finns väldigt mycket ...

Läs mer

Fråga: Jag undrar om förhöjt tryck i lilla kretsloppet kan orsakas av virus eller om det alltid är någon mer "allvarlig" orsak som ligger bakom.

Svar: Hej U! Din fråga är mycket insiktsfull och befogad - men den är svår att s...

Läs mer

Fråga: Jag blev andfådd i somras och fick antibiotika mot infektion. Astmamediciner fungerar inte. Gångsträckan är nu kort. Bör jag utredas på sjukhus?

Svar: Bästa E, Om du är andfådd men både spirometri och skiktröntgen är normala ...

Läs mer

Fråga: Hur kan jag få veta om jag har PAH. Jag är sedan 5 år alltid trött och jag blir lätt andfådd. Jag har B12 brist.

Svar: Bästa B, Trötthet och andnöd är två vanliga symtom som ofta förekommer ant...

Läs mer

Fråga: Min mor har fått diagnosen sklerodermi. Jag själv har pulmonell hypertension och undrar om det finns någon koppling mellan sjukdomarna?

Svar: Bästa A, Om din mor har sklerodermi och du har pulmonell hypertension tyck...

Läs mer

Fråga: Vem riskerar att drabbas av PAH?

Svar: PAH är en okänd, relativt ovanlig och allvarlig sjukdom. I de allra flesta f...

Läs mer

Fråga: Varför är det viktigt att PAH-diagnosen ställs tidigt?

Svar: Den som kommer till läkare och får sjukdomen konstaterad tidigt har möjlighe...

Läs mer

Fråga: Hur vet man att man har PAH?

Svar: De typiska sjukdomstecknen hos personer som drabbas av PAH är trötthet och ö...

Läs mer

Fråga: Vad gör jag om jag misstänker att jag har PAH?

Svar: Om du utan annan förklaring upplever ökad trötthet och har lättare än tidiga...

Läs mer

Fråga: Hur går utredningen till för att konstatera PAH?

Svar: Utredningen handlar om att utesluta andra orsaker till symtomen. Förutom din...

Läs mer

Fråga: Varför räknas PAH som en okänd sjukdom?

Svar: Kunskaperna om PAH och därmed möjligheterna att behandla sjukdomen har ökat ...

Läs mer

Fråga: Hur ovanligt är PAH?

Svar: Högt blodtryck är vanligt. Högt blodtryck i lungornas blodkärl är ovanligt -...

Läs mer

Fråga: Vilken behandling får patienter med PAH?

Svar: Sjukdomen kan inte botas, men det finns behandling som kan bromsa utveckling...

Läs mer

Fråga: Hur kan jag få kontakt med andra som har PAH?

Svar: Det finns två patientföreningar där personer som har PAH kan bli medlemmar. ...

Läs mer

Utmattning

Utmattning är en signal om att kroppen behöver vila. De bakomliggande faktorerna varierar och kan bero på allt från sömnbrist till graviditet, allmän överansträngning eller anspänning. Utmattning kan även bero på exempelvis medicinering.

De flesta människor upplever under perioder trötthet. Det är oftast ofarligt och beror inte på någon sjukdom, utan behandlas med en natts ostörd sömn. En ihållande utmattning kan vara ett tecken på sjukdom och då i synnerhet om den uppträder i kombination med andra symtom.

Symptom vid utmattning

Det är ovanligt att utmattning uppträder som ett enskilt symtom vid sjukdom, men andra symtom kan ibland vara svåra att upptäcka, eftersom man anpassar sig efter sin situation.

En sjukdom som kännetecknas av trötthet och utmattning är pulmonell arteriell hypertension (PAH). De typiska sjukdomstecknen hos personer som drabbas av PAH är trötthet och ökande andfåddhet - man upplever det som att man är ur form, är utmattad eller att man har fått försämrad kondition.